Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Ngày 29 tháng 09 Các Tổng lãnh Thiên Thần Michaen, Gabriel, Raphael. Lễ kính Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Câu ca khúc nhạc vang ngân
Mừng hàng tổng lãnh thiên thần hiển dương, 

Tòa cao rực rỡ thiên đường
Triều thần Vua Cả cao sang lẫy lừng.

Nguyện xin thủ lãnh oai phong 
Micae chính tướng hùng thiên binh, 
Chúng tôi thân phận mỏng manh, 
Ngài giơ tay hữu uy linh giữ gìn.

Xin thiên sứ Gabrie,
Chúa Cha tuyển chọn loan tin cứu đời, 
Xin ngài dẫn dắt chúng tôi
Quang minh chính đại đường đời vững chân.

Raphae hỡi sứ thần,
Chúng tôi lữ khách tay chân rã rời, 
Ngài cho thần dược hôm mai,
Hồn an xác mạnh đường dài quản chi.

Hỡi đoàn thiên sứ quang huy,
Kính xin che chở phù trì chúng tôi, 
Một mai đoàn tụ quê trời
Cùng nhau hưởng phúc an vui vô ngần.

Dâng lời ca tụng tri ân
Chúa Cha, Thánh Tử, Thánh Thần quang vinh, 
Ba Ngôi Một Chúa nhân lành,
Thiên thu vạn đại đồng thanh hát mừng. 


Ca vịnh 


Tv 8
Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

ÐC:
 Tâu Ðức Vua chín phẩm thiên thần, uy phong Ngài vượt quá trời cao.

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.

Uy phong Người vượt quá trời cao. * Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, *
thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, * cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu. 


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Tâu Ðức Vua chín phẩm thiên thần, uy phong Ngài vượt quá trời cao.

Tv 137 (138)
Lời cảm tạ
Vua chúa trần gian đem báu vật vào thành thánh (x. Kh 21,24).
ÐC:  Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần,
này con xin đàn ca kính Chúa.


Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin. *
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, *
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.

Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. *
Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa:
"Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao!"

Chúa tuy thật cao cả,
nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; *
đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.

Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.

Ðịch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chận đứng,
lấy tay uy quyền giải thoát con.

Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. *
Công trình do tay Ngài thực hiện,
xin đừng bỏ dở dang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  
Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần,
này con xin đàn ca kính Chúa.


Tc Cl 1,12-20
Quyền trưởng tử của Đức Ki-tô

ĐC
Tôi nhìn thấy Con Chiên đứng giữa ngai vàng còn mang vết thương vì đã chịu sát tế, và tôi nghe tiếng hát của vô số thiên thần hầu cận ở quanh ngai.

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, *
đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng
chung hưởng phần gia nghiệp
dành cho những ai thuộc về Người
trong cõi đầy ánh sáng.

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; *
trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi.

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới, *
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.

Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.

Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;

Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại, *
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,

cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: 
Tôi nhìn thấy Con Chiên đứng giữa ngai vàng còn mang vết thương vì đã chịu sát tế, và tôi nghe tiếng hát của vô số thiên thần hầu cận ở quanh ngai.

Lời Chúa 
(Kh 1,4b-5) 

Nguyện xin Ðấng hiện có, đã có, và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người, xin Ðức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Từ tay vị thiên thần 
* khói hương trầm nghi ngút tỏa bay 

Từ tay vị thiên thần * khói hương trầm nghi ngút tỏa bay  

Xin rộng mở nguồn nước trường sinh cho họ. * Từ tay vị thiên thần * khói hương trầm nghi ngút tỏa bay 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Từ tay vị thiên thần 
* khói hương trầm nghi ngút tỏa bay

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
  
Thiên thần Gabrie nói cùng Ðức Maria rằng: "Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một người con, và đặt tên là Giêsu."

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Thiên thần Gabrie nói cùng Ðức Maria rằng: "Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một người con, và đặt tên là Giêsu."

Lời cầu 


Ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta noi gương các thiên thần mà lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn thực hiện thánh ý Người:

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lời chúng con cầu nguyện, - như trầm hương các thiên thần dâng lên trước tòa Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Xin cho lễ vật chúng con dâng, - được các thiên thần đem tới bàn thờ Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Xin cho chúng con được hợp tiếng cùng các thiên thần mà đồng thanh chúc tụng: - Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Khi đến giờ chúng con lìa thế, xin sai các thiên thần tới đón nhận chúng con, - và dẫn đưa về quê hương đầy hạnh phúc.
Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Xin sai tổng lãnh thiên thần Micae, đón rước anh chị em chúng con đã qua đời, 
và đưa họ về hưởng ánh sáng ngàn thu. 

Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện 

Lạy Chúa là Ðấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới đất. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét