Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Thứ Tư sau Chúa nhật V Phục Sinh Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. 

Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Muôn lạy Chúa là Vua vĩnh cửu

Ngự toà cao bên hữu Chúa Trời,
Đã thương tạo dựng loài người
Giống hình ảnh Chúa một đời con yêu.

Nhưng quỷ dữ gây nhiều tang tóc
Lấy gian tà đầu độc muôn dân
Nên Ngài sinh xuống cõi trần
Làm con Trinh Nữ như phàm nhân thôi.

Cho tất cả loài người dưới thế
Kết hợp cùng Thượng Đế Tối Cao
Nguồn ơn cứu độ tuôn trào
Rửa muôn tội lỗi, ghi sâu ân tình.

Nhằm giải thoát sinh linh khỏi chết
Cây khổ hình Ngài quyết bước lên
Trên đài thập tự Máu Chiên
Đổ ra làm giá chuộc đền chúng con.

Ngày sống lại oai phong chiến thắng
Thánh Phụ Ngài ban tặng vinh quang
Chúng con khấp khởi tin rằng
Ngài cho sống lại vẻ vang mai ngày.

Và mong ước từ đây hoan hỷ
Mãi muôn đời mừng lễ Vượt Qua
Tái sinh ơn nghĩa chan hoà
Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò.

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái
Đấng lừng danh đánh bại tử thần
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 26 (27)Tin tưởng giữa gian nguy
Đây là nơi Thiên Chúa ở cùng nhân loại (Kh 21,3).

I


ĐC:  Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên,
đặt làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ. Ha-lê-lui-a.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ? *

Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa ?

Khi ác nhân xông vào,
định nuốt sống thân tôi, *
ai ngờ chính đối phương,
chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.

Dù cả một đạo quân vây đánh,
lòng tôi chẳng sợ gì. *

Dù có phải lâm vào chiến trận,
tôi vẫn cứ cậy tin.

Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
Người che chở tôi trong lều thánh, *
đem giấu tôi thật kín trong nhà,
đặt an toàn trên tảng đá cao.

Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
nhìn quân thù vây bủa chung quanh.

Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, *
tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ. Ha-lê-lui-a.

Một số người đứng lên làm chứng gian, tố cáo Đức Giê-su (Mc 14,57).

II


ĐC:  Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ha-lê-lui-a.

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.

Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :
Hãy tìm kiếm Thánh Nhan. *

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con. *

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có Chúa đón nhận con.

Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu, *
vì có những người đang rình rập.

Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, *
vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
giương bộ mặt hầm hầm sát khí.

Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Hãy cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! *
Hãy cậy trông vào Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ha-lê-lui-a.

Tc Cl 1,12-20
Quyền trưởng tử của Đức Ki-tô

ĐC:  Tất cả đều do Đức Ki-tô mà có,
nhờ Người mà tồn tại,
và quy hướng về Người.
Xin tôn vinh Người mãi mãi ngàn thu. Ha-lê-lui-a.

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *
đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng
chung hưởng phần gia nghiệp
dành cho những ai thuộc về Người
trong cõi đầy ánh sáng.

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; *
14trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi.

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo,
vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,
hay là bậc quyền năng thượng giới, *
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.

Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.

Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;
Người là khởi nguyên, là Trưởng Tử
trong số những người từ cõi chết sống lại, *
để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người,
cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Tất cả đều do Đức Ki-tô mà có,
nhờ Người mà tồn tại,
và quy hướng về Người.
Xin tôn vinh Người mãi mãi ngàn thu. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa
Hr 7,24-27
Chính vì Đức Giê-su hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Phải, đó chính là Vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến : một Vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác : mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân ; phần Người, Người đã dâng chính mình, và chỉ dâng một lần là đủ.
Xướng đáp

Các môn đệ vui mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Các môn đệ vui mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vì được nhìn thấy Chúa.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Các môn đệ vui mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)

ĐC:  Nếu anh em kết hợp với Thầy,
và lời Thầy tồn tại nơi anh em,
thì muốn điều gì, anh em cứ việc xin,
anh em sẽ được như ý. Ha-lê-lui-a.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Nếu anh em kết hợp với Thầy,
và lời Thầy tồn tại nơi anh em,
thì muốn điều gì, anh em cứ việc xin,
anh em sẽ được như ý. Ha-lê-lui-a.

Lời cầu
Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu :

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Xin nhớ đến tất cả những người Chúa đã sai đến phục vụ dân Chúa, – và giúp họ trở nên gương sáng cho mọi người.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết yêu chuộng công lý và hoà bình, – để mọi người được sống hoà thuận và thế giới hưởng bình an.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Xin cho cuộc đời chúng con được hạnh phúc an vui, – cho đất đai trổ sinh hoa mầu tươi tốt, để ai nấy đủ lương thực hằng ngày.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã chiếu soi toàn thế giới cùng muôn loài thụ tạo đang lầm than trong cuộc sống tối tăm, và kêu gọi mọi người bước vào cuộc sống mới, – xin cho mọi anh chị em chúng con đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã xuống tận âm phủ và phá tan quyền lực tử thần, – xin đón nhận các anh chị em chúng con đã qua đời, vào hưởng vinh quang Nước Chúa.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Kinh Lạy Cha.

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền. Chính Chúa đã giải cứu chúng con thoát khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, thì xin cũng đừng để chúng con lìa bỏ ánh sáng chân lý Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét