Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Lễ Thánh Gia Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Ôi ánh hào quang cõi thiên đàng,
Ôi niềm hy vọng kẻ lầm than.
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã hưởng
Công cha nghĩa mẹ dưới trần gian.

Ma-ri-a hỡi, đầy phước lạ,
Duy chỉ mình Bà, Đấng khiết trinh,
Mới được bế bồng nuôi nấng Chúa,
Vỗ về âu yếm thật phỉ tình !

Giu-se, con cháu tổ phụ xưa,
Bạn cùng Trinh Nữ : phúc ai ngờ,
Thiên Tử gọi bằng “cha yêu dấu,”
Êm đềm ngon ngọt nói sao vừa !

Dòng dõi Gie-sê, ba vị thánh,
Cứu nhân độ thế đã vào đời,
Xin thương nhận lấy lời thành khẩn,
Như áng hương trầm tỏa nơi nơi.

Vườn cây đức hạnh biết bao nhiêu,
Nhà Chúa nở hoa thật mỹ miều.
Xin đổ ơn lành vào thế giới,
Gia đình nhân loại biết noi theo.

Trời đất vang lời chúc hiển vinh
Đấng từng thảo kính bậc sinh thành,
Giờ đây thiên quốc Ngài hiển trị
Bên hữu Thiên Hoàng với Thánh Linh.

Ca vịnh

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời (Dt 12,22).

ĐC:
 Sau ba ngày, 
ông bà lại tìm thấy Chúa Giê-su trong đền thờ ngồi giữa những bậc thầy Do Thái ;
Người vừa hỏi vừa nghe.

Sau ba ngày, ông bà lại tìm thấy Chúa Giê-su trong đền thờ ngồi giữa những bậc thầy Do Thái; Người vừa hỏi vừa nghe.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa ! "

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng : "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh."

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : "Chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Sau ba ngày, ông bà lại tìm thấy Chúa Giê-su trong đền thờ ngồi giữa những bậc thầy Do Thái ;
Người vừa hỏi vừa nghe.

Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1Cr 3,9).

ĐC:
 Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét
và vâng phục các ngài.

Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét
và vâng phục các ngài.

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế ! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét
và vâng phục các ngài.

Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

ĐC:
 Chúa Giê-su càng thêm tuổi,
càng thêm khôn ngoan,
được Thiên Chúa và mọi người thương mến.

Chúa Giê-su càng thêm tuổi,
càng thêm khôn ngoan,
được Thiên Chúa và mọi người thương mến.


Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn*
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa Giê-su càng thêm tuổi,
càng thêm khôn ngoan,
được Thiên Chúa và mọi người thương mến.

Lời Chúa Pl 2,6-7

Đức Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Chúa đã phải nên giống như anh em mình về mọi phương diện, * để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.

Chúa đã phải nên giống như anh em mình về mọi phương diện, * để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.

Người đã xuất hiện trên mặt đất, và đã sống giữa loài người. *

để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Chúa đã phải nên giống như anh em mình về mọi phương diện, * để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)

ĐC: 
Ông Giu-se đến ở tại một thành kia 
gọi là Na-da-rét để ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán xưa qua miệng các ngôn sứ :
“ngươi sẽ được gọi là người Na-da-rét.”

Ông Giu-se đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét để ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán xưa
qua miệng các ngôn sứ :
“ngươi sẽ được gọi là người Na-da-rét.”


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Ông Giu-se đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét để ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán xưa
qua miệng các ngôn sứ :
“ngươi sẽ được gọi là người Na-da-rét.”

Lời cầu

Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng hữu, đã chấp nhận sống trong một gia đình dương thế. Ta hãy thờ lạy Người và thân thưa :

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã vâng phục Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se cách lạ lùng, - xin dạy chúng con biết kính phục những nhà lãnh đạo chân chính.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã nhiệt tình lo công việc Chúa Cha, - xin cho các gia đình cũng nhiệt tâm phụng thờ Chúa Cha như vậy.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu, - xin cho mọi gia đình chúng con được êm ấm thuận hòa, thấm nhuần tình tương thân tương ái.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã để cha mẹ phải lo lắng kiếm tìm đang khi Chúa ở lại Giê-ru-sa-lem, - xin dạy chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã cho Đức Mẹ và thánh Giu-se được chung hưởng vinh phúc trên trời, - xin đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, An-phong-s
ô, Tô-ma, và tất cả linh hồn mồ côi, vào hàng chư thánh hiển vinh.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an ủi vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xinKết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét