Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Lễ Thánh Giu-se Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a, Lễ trọng Kinh Chiều 2

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thiên cung hoan hỷ tán dương ngài,
Giáo Hội tưng bừng khắp đó đây,
Lạy thánh Giu-se, ngài xứng đáng
Làm bạn Nữ Hoàng, hạnh phúc thay !

Thấy người thai nghén mà bỡ ngỡ,
Lo lắng hoài nghi rộn tâm tình,
Thiên sứ bảo rằng : thai nhi đó
Chính là do bởi Chúa Thánh Linh.

Bế bồng ấp ủ Chúa còn thơ,
rồi ẵm sang Ai, trốn quân thù,
Lạc ở Sa-lem, tìm lại thấy
Vui buồn sướng khổ mấy mươi thu !

Chư thánh chỉ trông phúc thiên đàng
Một khi lìa khỏi chốn dương gian.
Nhưng phần Thánh Cả được hồng phúc
Sống ở thế này cạnh Thánh Nhan.

Cậy nhờ công đức thánh Giu-se,
Nguyện Chúa Ba Ngôi khấng phù trì.
Dẫn dắt đoàn con lên cõi thọ
Muôn đời ca tụng Chúa từ bi.

Ca vịnh

Tv 14 (15)
Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
Anh em đã tiến tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống (Dt 12,22)

ĐC:
Cha mẹ Đức Giê-su
tìm thấy Người ở trong đền thờ,
ngồi giữa những bậc thầy Do-thái,
Người vừa hỏi vừa nghe.

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài ?

Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan,

không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
Coi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời,

lỡ thề mà bị thiệt,
thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Cha mẹ Đức Giê-su
tìm thấy Người ở trong đền thờ,
ngồi giữa những bậc thầy Do-thái,
Người vừa hỏi vừa nghe.

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

ĐC:
Thân Mẫu Đức Giê-su nói với Người :
“Này Con, tại sao Con làm thế?
Cha Con và mẹ đã đau khổ tìm con !”

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành :
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Thân Mẫu Đức Giê-su nói với Người :
“Này Con, tại sao Con làm thế?
Cha Con và mẹ đã đau khổ tìm con !”

Tc Kh 15,3-4
Những người được Chúa cứu chuộc
đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

ĐC
: Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét,
và vâng phục các ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu ! *
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh !

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa ?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài ? *
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.

Người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan, *
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét,
và vâng phục các ngài.

Lời Chúa Cl 3,23-24

Làm bất cứ việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Người công chính vươn lên * chẳng khác gì bông huệ.

Người công chính vươn lên * chẳng khác gì bông huệ.

Cuộc đời tươi thắm mãi trước Thánh Nhan. *

chẳng khác gì bông huệ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Người công chính vươn lên * chẳng khác gì bông huệ.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC:
Đức Giê-su bắt đầu truyền đạo
khi Người trạc độ ba mươi tuổi.
Thiên hạ tưởng Người là con ông Giu-se.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Đức Giê-su bắt đầu truyền đạo
khi Người trạc độ ba mươi tuổi.
Thiên hạ tưởng Người là con ông Giu-se.

Lời cầu

Thiên Chúa là nguồn gốc mọi tình phụ tử. Chúng ta hãy chúc tụng Người và tha thiết nài xin :

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng chí thánh, đã mặc khải cho thánh Giu-se biết mầu nhiệm Đức Ki-tô, mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở, - xin cho chúng con nhận biết Đức Ki-tô vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con loài người.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng dưỡng nuôi chim trời cá biển và điểm tô cho cỏ nội hoa đồng, - xin ban cho chúng con lương thực cần dùng cho linh hồn và thể xác.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng sáng tạo muôn loài, đã giao trái đất này cho loài người khai thác, - xin cho mọi người được sống xứng đáng nhờ công việc mình làm.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng công chính, hằng muốn cho mọi người sống chính trực công minh, - xin giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Cha.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng cầm quyền sinh tử, muốn cho mọi người được hưởng phúc trường sinh, - xin nâng đỡ đức tin của những người đang hấp hối và đã qua đời, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, và tất cả linh hồn mồ côi, cho họ được tham dự vinh quang Nước Trời, cùng với Đức Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Kinh Lạy Cha
Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giê-su cho thánh cả Giu-se, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giê-su để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời
Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét